en-UStr-TRit-IT
en-UStr-TRit-IT
Menu

Amaçlar

Project Aims

  1. Tarımsal kooperatif ve kobilerin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğini artırmak
  2. İşsizlere yönelik yönetim, pazarlama stratejileri, kalite yönetimi,üretim prosesleri, iletişim, iş güvenliği, muhasebe uygulamaları vb. gibi konularda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
  3. Job Rotation modeli uygulaması ile tarımsal kooperatiflerde ve kobilerde çalışanlarla işsizlerin eğitim amaçlı değişimini gerçekleştirerek mesleki eğitim ve sektörel kaliteyi geliştirmek.

AGRO-JRP | Piloting Job Rotation Programme for Employment Development in Agriculture Sector

This project has been funded with support from the European Commission and from Turkish National Agency

 
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset